مجله دانشجویی برنامه ریزی خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار **تهذیب نفس، تحصیل ورزش** http://eduplan.mihanblog.com 2018-11-19T21:37:10+01:00 text/html 2018-03-23T20:15:46+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی فروشگاه ملک شاهی http://eduplan.mihanblog.com/post/923 <a href="http://filesell.ir/?rid=9303" target="_blank"><img src="http://filesell.ir/images/banner3.gif" alt="filesell"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; text/html 2017-10-11T15:32:57+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی اولین گروه ایده پردازی در مدیریت کلاس درس http://eduplan.mihanblog.com/post/922 اولین گروه ایده پردازی در مدیریت کلاس درس. با حضور اساتید دانشگاه و معلمان محترم. هم یاد بدهیم و هم یاد بگیریم. بنابراین بهترین ایده های خود را نشر دهید.✍️<br>همکاران خود را به گروه مدیریت کلاس درس دعوت کنید::<br><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgR7N4xya4k8r28K6UkDCS_UoeWdmkq7Uv1Zykl9WDlD3fxvEWtA" data-sz="f" name="iXbGbbcOqRhQDM:" alt="Image result for ‫تلگرام‬‎" style="width:299px;height:168px;margin-left:-3px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgR7N4xya4k8r28K6UkDCS_UoeWdmkq7Uv1Zykl9WDlD3fxvEWtA"><br>https://t.me/joinchat/DTbbjUKsFK-vfAgxn8j3ZQ<br> text/html 2016-11-29T06:19:26+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی moshaver@ http://eduplan.mihanblog.com/post/920 <a href="http://s6.uplod.ir/i/00840/pxnayxn62hls.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.uplod.ir/i/00840/pxnayxn62hls.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="699"></a> text/html 2016-04-08T07:34:50+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی جزوه آموزش زبان EPT همراه با نمونه سوال http://eduplan.mihanblog.com/post/914 <p> <img src="http://malekshahi.sellfile.ir/prod-images/407208.jpg" alt="جزوه آموزش زبان EPT همراه با نمونه سوال" class="imgsmall" height="186" width="186" align="right"> <br></p><p><br></p><p>بسته ی آموزشی و نمونه سوالات آزمون&nbsp; زبان انگلیسی( EPT)&nbsp; ویژه کلیه دانشجویان مقطع دکترا ...</p> <span class="link"><a href="http://malekshahi.sellfile.ir/prod-407208-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86++EPT+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> <s>25,000 تومان </s> 5,000 تومان </span><span class="offsell"> 80% تخفیف</span>