مجله دانشجویی برنامه ریزی خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار **تهذیب نفس، تحصیل ورزش** http://eduplan.mihanblog.com 2020-09-18T18:30:50+01:00 text/html 2019-03-30T09:10:36+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی فایل صوتی مفاهیم و نظریه های مدیریت از کارشناسی تا دکتری تخصصی http://eduplan.mihanblog.com/post/924 https://www.instagram.com/p/Bvnn1hulIca/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=u75j8ar6cahr text/html 2018-03-23T15:45:46+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی فروشگاه ملک شاهی http://eduplan.mihanblog.com/post/923 <a href="http://filesell.ir/?rid=9303" target="_blank"><img src="http://filesell.ir/images/banner3.gif" alt="filesell"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; text/html 2017-10-11T12:02:57+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی اولین گروه ایده پردازی در مدیریت کلاس درس http://eduplan.mihanblog.com/post/922 اولین گروه ایده پردازی در مدیریت کلاس درس. با حضور اساتید دانشگاه و معلمان محترم. هم یاد بدهیم و هم یاد بگیریم. بنابراین بهترین ایده های خود را نشر دهید.✍️<br>همکاران خود را به گروه مدیریت کلاس درس دعوت کنید::<br><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgR7N4xya4k8r28K6UkDCS_UoeWdmkq7Uv1Zykl9WDlD3fxvEWtA" data-sz="f" name="iXbGbbcOqRhQDM:" alt="Image result for ‫تلگرام‬‎" style="width:299px;height:168px;margin-left:-3px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgR7N4xya4k8r28K6UkDCS_UoeWdmkq7Uv1Zykl9WDlD3fxvEWtA"><br>https://t.me/joinchat/DTbbjUKsFK-vfAgxn8j3ZQ<br> text/html 2016-11-29T02:49:26+01:00 eduplan.mihanblog.com بصیرت مجازی moshaver@ http://eduplan.mihanblog.com/post/920 <a href="http://s6.uplod.ir/i/00840/pxnayxn62hls.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.uplod.ir/i/00840/pxnayxn62hls.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="699"></a>